Kategorie: Wszystkie | #EXTRAS# | BIOGRAPHY | DEAR DIARY | DISCOGRAPHY | FREE MEDIA | GALLERY | HOME | LYRICS | SHOWS | SITE | TEKSTY&TŁUMACZENIA
RSS
piątek, 04 lutego 2011
"Who Am I Living For" - tłumaczenie
Czuję w sobie feniksa
Kiedy maszeruję sama do innego taktu
Powoli przezwyciężając mój strach, tak, tak
I jestem gotowa do podróży nieznaną drogą
Czekam na moją koronującą(pierwszą) bitwę
Ten sprawdzian jest moim własnym krzyżem do niesienia
Ale tam będę

Nigdy nie jest łatwo być wybranym, nigdy nie jest łatwo być wezwanym
Stanie na pierwszej linii frontu kiedy zaczynają spadać bomby
Widzę niebiosa, ale nadal słyszę płomienie
Wołające moje imię

Widzę napis na murze
Nie mogę zignorować tej wojny
Na końcu tego wszystkiego, 
Dla kogo żyję?

Czuję, że to światło które jest we mnie 
Szybko przeistacza się w błyskawicę
Wiem, że jedna iskra może zaszkować świat
Tak, tak
Więc modlę się o łaske jak Esther
Potrzebuję twojej siły, żeby poradzić sobie ze stresem
Wiem, że będą ofiary, ale taka jest cena.

Nigdy nie jest łatwo być wybranym, nigdy nie jest łatwo być wezwanym
Stanie na pierwszej linii frontu kiedy zaczynają spadać bomby
Widzę niebiosa, ale nadal słyszę płomienie
Wołające moje imię

Widzę napis na murze
Nie mogę zignorować tej wojny
Na końcu tego wszystkiego, 
Dla kogo żyję?

W końcu, dla kogo żyję?
W końcu, dla kogo żyję?

Głowa, która nosi koronę jest ciężka
Nie pozwól pochłonąć się wielkości

Widzę napis na murze
Nie mogę zignorować tej wojny
Na końcu tego wszystkiego, dla kogo żyję?

W końcu, dla kogo żyję?
W końcu, dla kogo żyję?
"Who Am I Living For"
Yeaaaah eh yeah yeah!

I can feel a phoenix inside of me
As I march alone to a different beat
Slowly swallowing down my fear, yeah yeah
I am ready for the road less traveled
Suiting up for my crowning battle (?)
This test is my own cross to bear
But I will get there

It's never easy to be chosen never easy to be called
Standing on the front line when the bombs start to fall
I can see heavens but I still hear the flames
Calling out my name

I can see the writing on the wall
I can't ignore this war
At the end of it all, who am I living for?

I can feel this light that's inside of me
Growing fast into a bolt of lightning
I know one spark will shock the world
Yeah yeah
So I pray for favor like Esther
I need your strength to handle the pressure
I know there will be sacrifice but that's the price


It's never easy to be chosen never easy to be called
Standing on the front line when the bombs start to fall
I can see heavens but I still hear the flames
Calling out my name


I can see the writing on the wall
I can't ignore this war
At the end of it all who am I living for?
(x2)

At the end, at the end who am I living for?
At the end, at the end who am I living for?

Heavy is head that wears the crown
Don't let the greatness get you down
(x2)

I can see the writing on the wall
I can't ignore this war
At the end of it all who am I living for?
(x2)

At the end, at the end who am I living for?
At the end, at the end who am I living for?
"The One That Got Away" - tłumaczenie
Spotkaliśmy się w lecie po liceum
Pieściliśmy się w twoim Mustangu przy Radiohead
A na moje 18 urodziny
Zrobiliśmy sobie takie same tatuaże
Kiedyś kradliśmy likier twoich rodziców i siadaliśmy na dachu
Rozmawialiśmy o przyszłości jakbyśmy wszystko wiedzieli
Nigdy nie zaplanowałam tego dnia
W którym cię stracę

W innym życiu byłabym twoją dziewczyną
Dotrzymalibyśmy swoich obietnic, sprzeciwilibyśmy się światu
W innym życiu sprawiłabym, byś został
Żebym nie musiała mówić, że jesteś tym, który odszedł
Tym, który odszedł

Ja byłam June, a ty byłeś moim Johnny'm Cash'em
Jedno nie istniało bez drugiego, zawarliśmy pakt
Czasami kiedy za tobą tęsknię
Włączam te płyty
Ktoś powiedział, że usunąłeś swój tatuaż
Zobaczyłam cię w mieście jak śpiewaleś bluesa
Nadszedł czas, by przeanalizować muzykę
Nie jestem już twoją muzą

W innym życiu byłabym twoją dziewczyną
Dotrzymalibyśmy swoich obietnic, sprzeciwilibyśmy się światu
W innym życiu sprawiłabym, byś został
Żebym nie musiała mówić, że jesteś tym, który odszedł
Tym, który odszedł

Tym
Tym
Tym
Tym, który odszedł

Żadne pieniądze nie kupią wehikułu czasu, nie
Nie zamienię na niego miliona pierścionków, nie
Powinnam była powiedzieć ci ile dla mnie znaczysz, whoa
Bo teraz płacę cenę

W innym życiu byłabym twoją dziewczyną
Dotrzymalibyśmy swoich obietnic, sprzeciwilibyśmy się światu
W innym życiu sprawiłabym, byś został
Żebym nie musiała mówić, że jesteś tym, który odszedł
Tym, który odszedł

Tym (tym) x3

W innym życiu sprawiłabym, byś został
Żebym nie musiała mówić, że jesteś tym, który odszedł
Tym, który odszedł
"The One That Got Away"
Summer after high school when we first met
We'd make out in your Mustand to Radiohead
And on my 18th birthday
We got matching tattoos
Used to steal your parents' liquor and climb to the roof
Talk about our future like we had a clue
Never planned that one day
I's be losing you

In another life, I would be your girl
We'd keep all our promises, be us against the world
In another life, I would make you stay
So I don't have to say you were the one that got away
The one that got away

I was June and you were my Johnny Cash
Never one without the other, we made a pact
Sometimes when I miss you
I put those records on
Someone said you had your tattoo removed
Saw you downtown, singing the blues
It's time to face the music
I'm no longer your muse

In another life, I would be your girl
We'd keep all our promises, be us against the world
In another life, I would make you stay
So I don't have to say you were the one that got away
The one that got away

The one
The one
The one
The one that got away

All this money can't buy me a time machine, no
Can't replca you with a million rings, no
I should have told you what you meant to me, whoa
'Cause now I pay the price

In another life, I would be your girl
We'd keep all our promises, be us against the world
In another life, I would make you stay
So I don't have to say you were the one that got away
The one that got away

The one (the one) x3

In another life, I would make you stay
So I don't have to say you were the one that got away
The one that got away
"Pearl" - tłumaczenie
Jest piramidą
Ale przy nim staje się tylko garścią piasku
Ta miłość jest zbyt silna
Jak Mice and Men
Zapominając o życiu
Które powinno istnieć
Była huraganem
Ale teraz jest tylko lekkim powiewem wiatru
Kiedyś stawiała żagle w tysiącach statków
Wszyscy się z nią liczyli

Mogła być Statuą Wolności
Mogła być Joanną d'Arc
Ale przestraszył się światła, które w niej tkwi
Więc trzyma ją w ciemności

Oh, kiedyś była perłą
Tak, kiedyś rządziła światem
Nie mogę uwierzyć, że stała się swoim własnym cieniem
Bo kiedyś była perłą

Była niezatrzymana
Poruszała się szybko jak lawina
Ale teraz utkwiła głęboko w cemencie
Żałując, że kiedykolwiek się poznali

Mogła być Statuą Wolności
Mogła być Joanną d'Arc
Ale przestraszył się światła, które w niej tkwi
Więc trzyma ją w ciemności

Oh, kiedyś była perłą
Tak, kiedyś rządziła światem
Nie mogę uwierzyć, że stała się swoim własnym cieniem
Bo kiedyś była perłą

Wiesz, że jest wyjście?
Jest wyjście, jest wyjście, jest wyjście
Nie musisz dać się powstrzymać
Dać się powstrzymać, dać się powstrzymać, dać się powstrzymać

Bo kiedyś byłam cieniem
Tak, pozwalałam mu rządzić moim światem, moim światem
Ale obudziłam się i wyrosłam na silną osobę
I ciągle mogę iść naprzód
I nikt nie może zabrać mojej perły

Nie musisz być cieniem, nie
To ty rządzisz swoim światem
Jesteś silna
I nauczysz się
Że ciągle możesz iść naprzód
I zawsze będziesz perłą

Jest niezatrzymana
"Pearl"
She is a pyramid
But with him she's just a grain of sand
This love's too strong
Like Mice and Men
Squeezing out the life
That should be let in
She was a hurricane
But now she's just a gust of wind
She used to set the sails of a thousand ships
Was a force to be reckoned with

She could be a Statue of Liberty
She could be a Joan of Arc
But he's scared of the light that's inside of her
So he keeps her in the dark

Oh, she used to be a pearl
Yeah, she used to rule the world
Can't believe she's become a shell of herself
'Cause she used to be a pearl

She was unstoppable
Move fast just like an avalanche
But now she's stuck deep in cement
Wishing that they never ever met

She could be a Statue of Liberty
She could be a Joan of Arc
But he's scared of the light that's inside of her
So he keeps her in the dark

Oh, she used to be a pearl
Yeah, she used to rule the world
Can't believe she's become a shell of herself
'Cause she used to be a pearl

Do you know that there's a way out
There's a way out, there's a way out, there's a way out
You don't have to be held down
Be held down, be held down, be held down

'Cause I used to be a shell
Yeah, I let him rule my world, my world
But I woke up and grew strong
And I can still go on
And no one can take my pearl

You don't have to be a shell, no
You're the one that rules your world
You are strong
And you'll learn
That you can still go on
And you'll always be a pearl

She is unstoppable
"Peacock" - tłumaczenie
Chcę zobaczyć twojego pawia, -wia, -wia,
Twojego pawia, -wia
Twojego pawia, -wia, -wia,
Twojego pawia
Chcę zobaczyć twojego pawia, -wia, -wia,
Twojego pawia, -wia
Twojego pawia, -wia, -wia,
Twojego pawia

Krąży plotka, że chcesz coś mi pokazać, pokazać
Coś magicznego, kolorowego, Pana Tajemniczego
Bardzo pragnę chociaż części, słyszałam, że to fascynujące
Dawaj kochanie pokaż mi
Co ukrywasz pod spodem
Co masz w rękawie,
Strasznie mnie to drażni, chcę zobaczyć show
W 3D, film, słyszałam, że jest piękny
Będę sędzią, a moje dziewczyny zagłosuję
Dawaj kochanie pokaż mi
Co ukrywasz pod spodem

Chcę opadania szczęki, wytrzeszczania oczu, szoku dla ciała
Chcę żeby mój słuch zawibrował, ziemia się zatrzęsła, show się zatrzymało, cudownie

Jesteś na tyle odważny, by pokazać mi swojego pawia?
Nie bądź tchórzem, przestań zachowywać się jak su*insyn
Pożegnamy się jeśli mi się nie odwdzięczyć
Dawaj kochanie pokaż mi
Co ukrywasz pod spodem
Jesteś na tyle odważny, by pokazać mi swojego pawia?
Na co czekasz, nadszedł czas, byś mi go pokazał
Nie bądź wstydliwym chłopakiem, założę się, że jest piękny
Dawaj kochanie pokaż mi
Co ukrywasz pod spodem

Chcę zobaczyć twojego pawia, -wia, -wia,
Twojego pawia, -wia
Twojego pawia, -wia, -wia,
Twojego pawia
Chcę zobaczyć twojego pawia, -wia, -wia,
Twojego pawia, -wia
Twojego pawia, -wia, -wia,
Twojego pawia

Przestań rozmwiać, już to słyszałam, nadszedł już czas
Zniszcz mnie jeśli jestes niegrzeczny, pokaż mi kto tu rządzi
Potrzebuję dreszczy by się zatracić, spróbuj
Dawaj kochanie pokaż mi
Co ukrywasz pod spodem

Chcę opadania szczęki, wytrzeszczania oczu, szoku dla ciała
Chcę żeby mój słuch zawibrował, ziemia się zatrzęsła, show się zatrzymało, cudownie

Jesteś na tyle odważny, by pokazać mi swojego pawia?
Nie bądź tchórzem, przestań zachowywać się jak su*insyn
Pożegnamy się jeśli mi się nie odwdzięczyć
Dawaj kochanie pokaż mi
Co ukrywasz pod spodem
Jesteś na tyle odważny, by pokazać mi swojego pawia?
Na co czekasz, nadszedł czas, byś mi go pokazał
Nie bądź wstydliwym chłopakiem, założę się, że jest piękny
Dawaj kochanie pokaż mi
Co ukrywasz pod spodem

O mój Boże, wcale nie przesadzam
Cały ten czas warto było czekać
Właśnie wylałam łzę
Jestem taka nieprzygotowana
Masz najlepszą architekturę
Wyglądasz jak zakończenie tęczy
Co za widok
I cały tylko dla mnie

Jesteś na tyle odważny, by pokazać mi swojego pawia?
Nie bądź tchórzem, przestań zachowywać się jak su*insyn
Pożegnamy się jeśli mi się nie odwdzięczyć
Dawaj kochanie pokaż mi
Co ukrywasz pod spodem
Jesteś na tyle odważny, by pokazać mi swojego pawia?
Na co czekasz, nadszedł czas, byś mi go pokazał
Nie bądź wstydliwym chłopakiem, założę się, że jest piękny
Dawaj kochanie pokaż mi
Co ukrywasz pod spodem
"Peacock"
I wanna see your peacock, -cock, -cock,
You peacock, -cock
Your peacock, -cock, -cock,
Your peacock
I wanna see your peacock, -cock, -cock,
You peacock, -cock
Your peacock, -cock, -cock,
Your peacock

Word on the street you got something to show me, me
Magical, colorful, Mr. Mystery
I'm intrigued for a peek, heard it's fascinating
Come on baby let me see
What you hiding underneath
What's up your sleeve,
Such a tease, wanna see the show
In 3-D, a movie, heard it's beautiful
I'll be the judge and my girls gonna take a vote
Come on baby let me see
What you hiding underneath

I want the jaw-dropping, eye-popping, head-turning, body-shocking
I want my hear throbbing, ground shaking, show stopping, amazing

Are you brave enough to let me see your peacock
Don't be a chicken boy, stop acting like a bee-otch
I'ma peace out if you don't give me the payoff
Come on baby let me see
What you hiding underneath
Are you brave enough to let me see your peacock
Whatcha waiting for, it's time for you to show it off
Don't be a shy kind of guy, I bet it's beautiful
Come on baby let me see you
What you hiding underneath

I wanna see your peacock, -cock, -cock,
You peacock, -cock
Your peacock, -cock, -cock,
Your peacock
I wanna see your peacock, -cock, -cock,
You peacock, -cock
Your peacock, -cock, -cock,
Your peacock

Skip the talk, heard it all, time to walk the walk
Break me off, if you bad, show me who's the boss
Need some Goose, to get loose, come on take the shot
Come on baby let me see
What you hiding underneath

I want the jaw-dropping, eye-popping, head-turning, body-shocking
I want my hear throbbing, ground shaking, show stopping, amazing

Are you brave enough to let me see your peacock
Don't be a chicken boy, stop acting like a bee-otch
I'ma peace out if you don't give me the payoff
Come on baby let me see
What you hiding underneath
Are you brave enough to let me see your peacock
Whatcha waiting for, it's time for you to show it off
Don't be a shy kind of guy, I bet it's beautiful
Come on baby let me see you
What you hiding underneath

Oh my God, no exaggeration
Boy, all this time was worth the waiting
I just shed a tear
I am so unprepared
You got the finest architecture
End of the rainbow-looking treasure
Such a sight to see
And it's all for me

Are you brave enough to let me see your peacock
Don't be a chicken boy, stop acting like a bee-otch
I'ma peace out if you don't give me the payoff
Come on baby let me see
What you hiding underneath
Are you brave enough to let me see your peacock
Whatcha waiting for, it's time for you to show it off
Don't be a shy kind of guy, I bet it's beautiful
Come on baby let me see you
What you hiding underneath
"Not Like The Movies" - tłumaczenie
Położył we mnie nadzieje, ja w nim też,
jakby nie było w tym nic złego,
jeśli coś nie pasuje, to jest niewłaściwe,
nie chodziło o rozmiar,
oni mówią, że to znasz,
a kiedy ty wiesz, ja się mylę,

Nie czuję magii tej bajki, nie,
jestem głupią dziewczyną 
marzącą, że może mogłabym...

Jeśli nie jest tak jak w filmach,
a tak powinno być, tak,
jeżeli jest tym jedynym, 
stracę panowanie nad sobą,
i mój świat przestanie się obracać,
a to dopiero początek,

Królewna śnieżka powiedziała mi kiedy byłam młoda, że
pewnego dnia mój książę przybędzie, 
zatem czekam na tę randkę,

Mówią, że trudno jest ci sprostać,
muszę znaleźć swoją lepszą połówkę,
a my tworzymy doskonałe kształty,

Gwiazdy się nie wyrównają,
jeśli nie zatrzymasz czasu,
jeżeli nie widzisz znaku,
to zaczekaj na niego,

100 procent warte każdego wydanego grosza
on będzie tym, który dokończy swoje zdanie,

Jeśli nie jest tak jak w filmach,
a tak powinno być, tak,
jeżeli jest tym jedynym, 
stracę panowanie nad sobą,
i mój świat przestanie się obracać,
a to dopiero początek,

Wiem, że tam jesteś,
i ty, ty szukasz mnie,
to szalony pomysł, 
że byłeś idealnie stworzony dla mnie,
zobaczysz... 

Zupełnie tak jak w filmach,
właśnie tak będzie,

Kinematograficznie oraz dramatycznie,
z doskonałym zakończeniem,

Nie jest tak jak we filmach,
a tak powinno być, tak,
jeżeli jest tym jedynym, 
stracisz panowanie nad sobą,
i twój świat przestanie się obracać,
a to dopiero początek.
"Not Like The Movies"
He put it on me, I put it on
Like there was nothing wrong
It didn't fit, it wasn't right
Wasn't just the size
They say you know when you know
I don't know

I didn't feel the fairy-tale feeling, no
Am I a stupid girl
For even dreaming that I could

If it's not like the movies
That's how it should be, yeah
When he's the one, I'll come undone
And my world will stop spinning
And that's just the beginning, yeah

Snow White said when I was young,
"One day my prince will come"
So I wait for that date
They say it's hard to meet your match
Gotta find my better half
So we make perfect shapes

If stars don't align
If it doesn't stop time
If you can't see the sign
Wait for it
One hundred percent
Worth every penny spent
He'll be the one that finishes your sentences

If it's not like the movies
That's how it should be, yeah
When he's the one, I'll come undone
And my world will stop spinning
And that's just the beginning, yeah

'Cause I know you're out there
And you're, you're looking for me, oh
It's a crazy idea that
You were made perfectly for me, you see

Just like the movies
That's how it will be
Cinematic and dramatic
With the perfect ending, ooh

It's not like the movie
But that's how it should be, yeah
When he's the one, you'll come undone
And your world will stop spinning
And it's just the beginning
"Hummingbird Heartbeat" - tłumaczenie
Sprawiasz, że czuję jakbym po raz pierwszy
Traciła dziewictwo za każdym razem gdy mnie dotykasz
Sprawię, że będziesz jak kwiat jakiego nigdy nie widziałeś
Pod słońcem jesteśmy brzęczącą energią
Zapyl mnie, żebyśmy mogli stworzyć rodzinne gniazdko
Ta ewolucja przy tobie jest naturalna
Niektórzy nazywają to fizyką, my nazywamy to chemią
To historia o ptaszku i pszczółce

A kiedy pory roku się zmienią
Nasza miłość pozostanie bez zmian

Dzięki tobie moje serce wali jak u kolibra
Rozłóż moje skrzydła i naucz mnie latać
Smak twojego miodu jest taki słodki
Kiedy sprawiasz, że moje serce wali jak u kolibra
Serce wali jak u kolibra
Serce wali jak u kolibra
Serce wali jak u kolibra

Przeleciałam milion mil tylko po to, by znaleźć magiczne ziarenko
Białego kwiatka o mocy wypełniającej mnie życiem
Jesteś egzotyczny, całe moje ciało się podnieca
Nieprzerwanie pragnąc smaku twej lepkiej słodyczy
Zawsze na granicy zawału serca
Utrzymujesz mnie przy życiu i ciągle do ciebie wracam
Widzę wschód słońca w twoich oczach, twoich oczach
Mamy przed sobą przyszłość pełną niebieskich niebios, niebieskich niebios

A kiedy pory roku się zmienią
Nasza miłość pozostanie bez zmian

Dzięki tobie moje serce wali jak u kolibra
Rozłóż moje skrzydła i naucz mnie latać
Smak twojego miodu jest taki słodki
Kiedy sprawiasz, że moje serce wali jak u kolibra
Serce wali jak u kolibra
Serce wali jak u kolibra
Serce wali jak u kolibra

Kochasz mnie, kochasz mnie
Nigdy nie przestawaj
Kiedy jesteśmy w idealnej harmonii
Dzięki tobie brzmię jak
Jak symfonia

Dzięki tobie moje serce wali jak u kolibra
Rozłóż moje skrzydła i naucz mnie latać
Smak twojego miodu jest taki słodki
Kiedy sprawiasz, że moje serce wali jak u kolibra
Serce wali jak u kolibra
Serce wali jak u kolibra
Serce wali jak u kolibra

Serce wali jak u kolibra x3
"Hummingbird Heartbeat"
You make me feel like I'm losing my virginity
The first time every time when you're touching me
I'll make you bloom like a flower that you've never seen
Under the sun we are one buzzing energy
Let's pollinate to create a family tree
This evolution with you comes naturally
Some call it science, we call it chemistry
This is the story of the bird and the bees

And even when seasons change
Our love still stays the same

You give me the hummingbird heartbeat
Spread my wings and make me fly
The taste of your honey is so sweet
When you give me the hummingbird heartbeat
Hummingbird heartbeat
Hummingbird heartbeat
Hummingbird heartbeat

I've flown a million miles just to find a magic seed
A white flower with the power to bring life to me
You're so exotic, get my whole body fluttering
Constantly craving for a taste of your sticky sweet
Always on the bring of a heart attack
You keep me alive and keep me coming back
I see the sun rise in your eyes, your eyes
We've got a future full of blue skies, blue skies

And even when seasons change
Our love still stays the same

You give me the hummingbird heartbeat
Spread my wings and make me fly
The taste of your honey is so sweet
When you give me the hummingbird heartbeat
Hummingbird heartbeat
Hummingbird heartbeat
Hummingbird heartbeat

You love me, you love me
Never love me not
When we're in perfect harmony
You make me sound like
Like a symphony

You give me the hummingbird heartbeat
Spread my wings and make me fly
The taste of your honey is so sweet
When you give me the hummingbird heartbeat
Hummingbird heartbeat
Hummingbird heartbeat
Hummingbird heartbeat

You give me the hummingbird heartbeat
Spread my wings and make me fly
The taste of your honey is so sweet
When you give me the hummingbird heartbeat
Hummingbird heartbeat
Hummingbird heartbeat
Hummingbird heartbeat

Hummingbird heartbeat x3
"E.T" - tłumaczenie
Jesteś taki hipnotyzujący
Jesteś diabłem
Czy może aniołem
Twój dotyk, magnetyzujący
Czuję, że się unoszą
Zostawiasz moje ciało w świetle
Mawiają
Powinieneś się bać
Nie jesteś jak inni
Futurystyczny kochanek
Inne DNA
Nie rozumieją cię

Jesteś z innego świata
Z innego wymiaru
Otwierasz mi oczy
I jestem gotowa iść
Skieruj mnie do światła

Pocałuj mnie, pocałuj mnie
Zakaż mnie swoją miłością
Wypełnij mnie swoją trucizną
Weź mnie, weź mnie
Chcę być twoją ofiarą
Jestem gotowa na abdukcję
Jesteś kosmitą
Twój dotyk taki obcy
Supernaturalny
Ekstra-ziemski

Jesteś ponaddźwiękowy
Chcę poczuć twoje moce
Ogłusz mnie swoim laserem
Twój pocałunek jest kosmiczny
A każdy ruch to magia

Jesteś z innego świata
Z innego wymiaru
Otwierasz mi oczy
I jestem gotowa iść
Skieruj mnie do światła

Pocałuj mnie, pocałuj mnie
Zakaż mnie swoją miłością
Wypełnij mnie swoją trucizną
Weź mnie, weź mnie
Chcę być twoją ofiarą
Jestem gotowa na abdukcję
Jesteś kosmitą
Twój dotyk taki obcy
Supernaturalny
Ekstra-ziemski

To coś trandescedentalnego
Z innego poziomu
Jesteś moją spadającą gwiazdą
Chcę spacerować po twoich falach
I być obok gdy wibrujesz
Dla ciebie zaryzykuję wszystko

Pocałuj mnie, pocałuj mnie
Zakaż mnie swoją miłością
Wypełnij mnie swoją trucizną
Weź mnie, weź mnie
Chcę być twoją ofiarą
Jestem gotowa na abdukcję
Jesteś kosmitą
Twój dotyk taki obcy
Supernaturalny
Ekstra-ziemski

Ekstra-ziemski
Ekstra-ziemski

Jesteś kosmitą
Twój dotyk taki obcy
Supernaturalny
Ekstra-ziemski
"E.T"
You're so hypnotizing
Could you be the devil
Could you be an angel
Your touch, magnetizing
Feels like I am floating
Leaves my body glowing
They say
Be afraid
You're not like the others
Futurustic lover
Different DNA
They don't understand you

You're from a whole 'nother world
A different dimension
You open up my eyes
And I'm ready to go
Lead me into the light

Kiss me, kiss me
Infect me with your loving
Fill me with your poison
Take me, take me
Wanna be your victim
Ready for abduction
Boy, you're an alien
Your touch so foreign
It's supernatural
Extra-terrestrial

You're so supersonic
Wanna feel your powers
Stun me with you laser
Your kiss is cosmic
Every move is magic

You're from a whole 'nother world
A different dimension
You open up my eyes
And I'm ready to go
Lead me into the light

Kiss me, kiss me
Infect me with your loving
Fill me with your poison
Take me, take me
Wanna be your victim
Ready for abduction
Boy, you're an alien
Your touch so foreign
It's supernatural
Extra-terrestrial

This is transcendental
On another lever
Boy, you're my lucky star
I wanna walk on your wavelength
And be there when you vibrate
For you, I'll risk it all

Kiss me, kiss me
Infect me with your loving
Fill me with your poison
Take me, take me
Wanna be your victim
Ready for abduction
Boy, you're an alien
Your touch so foreign
It's supernatural
Extra-terrestrial

Extra-terrestrial
Extra-terrestrial

Boy, you're an alien
Your touch so foreign
It's supernatural
Extra-terrestrial
"Circle the Drain" - tłumaczenie
To ostatni raz, powiadasz
Po ostatnim zdaniu, które psujesz
To nawet nie święto
Nic do świętowania
Podajesz setki powodów
I mówisz, że naprawdę spróbujesz
Jeśli za każdym razem dostawałabym złoto
Miałabym cały bank

Myślałam, że jestem wyjątkiem
Że dla mnie zrezygnujesz z uzależnienia
Mogłeś być najlepszy
Ale wolałeś się zmarnować

Zasypiasz przy grze wstępnej
Bo pigułki, które bierzesz tak na ciebie działają
Nie zostanę, żeby patrzeć jak się staczasz
Chcę być twoją kochanką
Nie pier*oloną matką
Nie mogę cię ocalić
Nie mam takiej mocy
Nie zostanę
Patrzyć jak krążysz w bagnie
Patrzyć jak krążysz w bagnie
Patrzyć jak krążysz w bagnie

Mówisz, że pomaga ci zapisywanie rymów
Cokolwiek, co pomaga ci zasnąć w nocy
Stałeś się tym, co krytykowałeś
Stereotypem
Myślisz, że jesteś taki rock and rollowy
Ale naprawdę jesteś tylko żartem
Miałeś świat u swoich stóp
Ale to spieprz*łeś

Powinieneś był być moim przyjacielem
Mogłam zmienić twoje przeznaczenie
Mówisz, że mnie kochasz
Ale zapomnisz o tym rano

Zasypiasz przy grze wstępnej
Bo pigułki, które bierzesz tak na ciebie działają
Nie zostanę, żeby patrzeć jak się staczasz
Chcę być twoją kochanką
Nie pier*oloną matką
Nie mogę cię ocalić
Nie mam takiej mocy
Nie zostanę
Patrzyć jak krążysz w bagnie
Patrzyć jak krążysz w bagnie
Patrzyć jak krążysz w bagnie

Zasypiasz przy grze wstępnej
Bo pigułki, które bierzesz tak na ciebie działają
Nie zostanę, żeby patrzeć jak się staczasz
Chcę być twoją kochanką
Nie pier*oloną matką
Nie mogę cię ocalić
Nie mam takiej mocy
Nie zostanę
Patrzyć jak krążysz w bagnie
Patrzyć jak krążysz w bagnie
Patrzyć jak krążysz w bagnie

Patrzyć jak krążysz w bagnie
Patrzyć jak krążysz w bagnie
Staczasz się x4

Zasypiasz przy grze wstępnej
Bo pigułki, które bierzesz tak na ciebie działają
Nie zostanę, żeby patrzeć jak się staczasz
"Circle the Drain"
This is the last time, you say
After the last line you break
It's not even a holiday
Nothing to celebrate
You give a hundreds reasons why
And say you're really gonna try
If I had a nickel for every time
I'd own the bank

Thought I was the exception
I could re-write your addiction
You could have been the greatest
But you'd rather get wasted

You fall asleep during foreplay
'Cause the pills you take are more your forte
I'm not sticking around to watch you go down
Wanna be your lover
Not your fucking mother
Can't be your savior
I don't have the power
I'm not gonna stay
And watch you circle the drain
Watch you circle the drain
Watch you circle the drain

You say it helps you write your rhymes
Whatever helps you sleep at night
You've become what you despise
A stereotype
You think you're so rock and roll
But you're really just a joke
Had the world in the palm of your hand
But you fucking choked

Should've been my teammate
Could've changed your fate
You say that you love me
You won't remember in the morning

You fall asleep during foreplay
'Cause the pills you take are more your forte
I'm not sticking around to watch you go down
Wanna be your lover
Not your fucking mother
Can't be your savior
I don't have the power
I'm not gonna stay
And watch you circle the drain
Watch you circle the drain
Watch you circle the drain

You fall asleep during foreplay
'Cause the pills you take are more your forte
I'm not sticking around to watch you go down
Wanna be your lover
Not your fucking mother
Can't be your savior
I don't have the power
I'm not gonna stay
And watch you circle the drain
Watch you circle the drain
Watch you circle the drain

Watch you circle the drain
Watch you circle the drain
You're going down x4

You fall asleep during foreplay
'Cause the pills you take are more your forte
I'm not sticking around to watch you go down
"Firework" - tłumaczenie
Czy czujesz się czasem
Jak plastikowa torba
Dryfująca na wietrze
Chcąca zacząć od nowa
Czy czujesz się czasem
Cienki jak papier
Jak domek z kart
Jeden podmuch do zawalenia
Czy czujesz się czasem
Głęboko pogrzebany
Na sześć stóp
Krzyczysz, ale nikt cię nie słyszy
Wiesz, że dla ciebie
Ciągle szansa jest
Bo jest w tobie iskra
Musisz tylko

Wzniecić ogień
I pozwolić mu świecić
Przejąć noc
Jak czwartego lipca

Bo kochanie, jesteś fajerwerkiem
Dawaj, pokaż im czego jesteś wart
Spraw, żeby mówili "Aah, aah, aah"
Kiedy ty przelatujesz przez niebo
Kochanie, jesteś fajerwerkiem
Dawaj, pozwól rozbłysnąć swoim kolorom
Spraw, żeby mówili "Aah, aah, aah"
Pozostawisz ich wszystkich w zachwycie

Nie musisz czuć się
Jak zmarnowana przestrzeń
Jesteś oryginalny
Nie możesz być zastąpiony
Gdybyś tylko wiedział
Co czeka w przyszłości
Po huraganie
Przychodzi tęcza
Może powód, dla którego
Wszystkie drzwi były zamknięte
Żebyś mógł otworzyć te
Które wyprowadzą cię na dobrą drogę
Jak błyskawica
Twoje serce zabłyśnie
I kiedy nadejdzie czas, będziesz wiedzieć że
Musisz tylko

Wzniecić ogień
I pozwolić mu świecić
Przejąć noc
Jak czwartego lipca

Bo kochanie, jesteś fajerwerkiem
Dawaj, pokaż im czego jesteś wart
Spraw, żeby mówili "Aah, aah, aah"
Kiedy ty przelatujesz przez niebo
Kochanie, jesteś fajerwerkiem
Dawaj, pozwól rozbłysnąć swoim kolorom
Spraw, żeby mówili "Aah, aah, aah"
Pozostawisz ich wszystkich w zachwycie

Bum, bum, bum
Nawet jaśniej niż księżyc, księżyc, księżyc
To zawsze było w tobie, tobie, tobie
Teraz czas to pokazać

Bo kochanie, jesteś fajerwerkiem
Dawaj, pokaż im czego jesteś wart
Spraw, żeby mówili "Aah, aah, aah"
Kiedy ty przelatujesz przez niebo
Kochanie, jesteś fajerwerkiem
Dawaj, pozwól rozbłysnąć swoim kolorom
Spraw, żeby mówili "Aah, aah, aah"
Pozostawisz ich wszystkich w zachwycie

Bum, bum, bum
Nawet jaśniej niż księżyc, księżyc, księżyc
Bum, bum, bum
Nawet jaśniej niż księżyc, księżyc, księżyc
"Firework"
Do you ever feel
Like a plastic bag
Drifting through the wind
Wanting to start again
Do you ever feel
Feel so paper-thin
Like a house of cards
One blow from caving in
Do you ever feel
Already buried deep
Six feet under
Screams but no one seems to hear a thing
Do you know that there's
Still a chance for you
'Cause there's a spark in you
You just gotta

Ignite the light
And let it shine
Just own the night
Like the Fourth of July

'Cause baby, you're a firework
Come on show 'em what you're worth
Make 'em go, "Aah, aah, aah"
As you shoot across the sky
Baby, you're a firework
Come on let your colors burst
Make 'em go, "Aah, aah, aah"
You're gonna leave them all in awe, awe, awe

You don't have to feel
Like a wasted space
You're original
Cannot be replaced
If you only knew
What the future holds
After a hurricane
Comes a rainbow
Maybe a reason why
All the doors were closed
So you could open one
That leads you to the perfect road
Like a lightning bolt
Your heart will glow
And when it's time you'll know
You just gotta

Ignite the light
And let it shine
Just own the night
Like the Fourth of July

'Cause baby, you're a firework
Come on show 'em what you're worth
Make 'em go, "Aah, aah, aah"
As you shoot across the sky
Baby, you're a firework
Come on let your colors burst
Make 'em go, "Aah, aah, aah"
You're gonna leave them all in awe, awe, awe

Boom, boom, boom
Even brighter than the moon, moon, moon
It's always been inside of you, you, you
And now it's time to let it through

'Cause baby, you're a firework
Come on show 'em what you're worth
Make 'em go, "Aah, aah, aah"
As you shoot across the sky
Baby, you're a firework
Come on let your colors burst
Make 'em go, "Aah, aah, aah"
You're gonna leave them all in awe, awe, awe

Boom, boom, boom
Even brighter than the moon, moon, moon
Boom, boom, boom
Even brighter than the moon, moon, moon
Firework
Do you ever feel
Like a plastic bag
Drifting through the wind
Wanting to start again
Do you ever feel
Feel so paper-thin
Like a house of cards
One blow from caving in
Do you ever feel
Already buried deep
Six feet under
Screams but no one seems to hear a thing
Do you know that there's
Still a chance for you
'Cause there's a spark in you
You just gotta

Ignite the light
And let it shine
Just own the night
Like the Fourth of July

'Cause baby, you're a firework
Come on show 'em what you're worth
Make 'em go, "Aah, aah, aah"
As you shoot across the sky
Baby, you're a firework
Come on let your colors burst
Make 'em go, "Aah, aah, aah"
You're gonna leave them all in awe, awe, awe

You don't have to feel
Like a wasted space
You're original
Cannot be replaced
If you only knew
What the future holds
After a hurricane
Comes a rainbow
Maybe a reason why
All the doors were closed
So you could open one
That leads you to the perfect road
Like a lightning bolt
Your heart will glow
And when it's time you'll know
You just gotta

Ignite the light
And let it shine
Just own the night
Like the Fourth of July

'Cause baby, you're a firework
Come on show 'em what you're worth
Make 'em go, "Aah, aah, aah"
As you shoot across the sky
Baby, you're a firework
Come on let your colors burst
Make 'em go, "Aah, aah, aah"
You're gonna leave them all in awe, awe, awe

Boom, boom, boom
Even brighter than the moon, moon, moon
It's always been inside of you, you, you
And now it's time to let it through

'Cause baby, you're a firework
Come on show 'em what you're worth
Make 'em go, "Aah, aah, aah"
As you shoot across the sky
Baby, you're a firework
Come on let your colors burst
Make 'em go, "Aah, aah, aah"
You're gonna leave them all in awe, awe, awe

Boom, boom, boom
Even brighter than the moon, moon, moon
Boom, boom, boom
Even brighter than the moon, moon, moon
"California Gurls" - tłumaczenie
[Snoop Dogg]
Po pierwsze pozdrowienia kochani
Wyruszmy w przygodę

[Katy Perry]
Znam miejsce
gdzie trawa jest naprawdę bardziej zielona
Ciepło, mokro i dziko,
Tam musi być coś w wodzie
Sączyć gin i sok,
leżąc pod palmami
Chłopcy
wykręcają szyje
starając się ukradkiem rzucić tanie spojrzenia (na nasz)

Mógłbyś podróżować po świecie
Ale nic nie może
się nawet równać ze złotym wybrzeżem
Raz się z nami zabawisz,
będziesz się zakochiwał
Oooooh Oh Oooooh

Kalifornijskie dziewczyny,
jesteśmy niezapomniane,
bardzo krótkie spodenki,
bikini na górę,
Skóra pocałowana słońcem,
tak gorąco,
roztopimy twoje lody na patyku,
Oooooh Oh Oooooh

Kalifornijskie dziewczyny,
jesteśmy niezapomniane
Wspaniałe, świeże, ostre,
jesteśmy z tym związane,
Zachodnie wybrzeże przedstawia,
teraz wznieś swe ręce w górę,
Oooooh Oh Oooooh

Sex na plaży,
mamy piasek w naszych szpilkach,
Wariujemy, w moim dżipie,
Snoop Doggy na stereo

Mógłbyś podróżować po świecie,
Ale nic nie może
się równać ze złotym wybrzeżem
Raz się z nami zabawisz,
i będziesz się zakochiwał
Oooooh Oh Oooooh

Kalifornijskie dziewczyny,
jesteśmy niezapomniane
bardzo krótkie spodenki,
bikini na górę
Skóra pocałowana słońcem,
tak gorąco
roztopimy twoje lody na patyku
Oooooh Oh Oooooh

Kalifornijskie dziewczyny,
jesteśmy niezapomniane
Wspaniałe, świeże, ostre,
jesteśmy z tym związane,
Zachodnie wybrzeże przedstawia,
teraz podnieś ręce,
Oooooh Oh Oooooh

[Snoop Dogg]
Opalone,
wysportowane i gotowe
Włącz to, bo robi się ciężko
Dzikie, dzikie zachodnie wybrzeże
To są dziewczyny, które najbardziej kocham
Chcę powiedzieć jedyne ,,
chcę powiedzieć takie jak ona
Pocałuj ją,
dotknij ją,
ściśnij ją

Dziewczyny są zwariowane,
ona prowadzi dżipem
Facet na plaży:
Mam się dobrze,
nie będę grał,
kocham zatokę
Tak jak kocham Los Angeles
Plaża Venice
i Palm Springs
Czas lata to wszystko

No dalej chłopcy,
umawiamy się
Wszystkie te tyłki
umawiamy się
Bikini, opalenizna, martini,
żadnych mięczaków
Tylko dostać się
pomiędzy nas
Katy, moja pani
(yeah)
Patrzysz tutaj kochanie
(uh huh)
Jestem cały uzależniony od ciebie 
Bo ty reprezentujesz Kalifornię
(ohhh yeahh)

[Katy Perry]
Kalifornijskie dziewczyny,
jesteśmy niezapomniane
bardzo krótkie spodenki,
bikini na górę
Skóra pocałowana słońcem,
tak gorąco
roztopimy twoje lody na patyku
Oooooh Oh Oooooh

Kalifornijskie dziewczyny,
jesteśmy niezapomniane
Wspaniałe, świeże, ostre,
jesteśmy z tym związane
Zachodnie wybrzeże przedstawia,
(Zachodnie wybrzeże, Zachodnie wybrzeże)
teraz podnieś ręce
Oooooh Oh Oooooh

[Snoop Dogg]
(Kalifornia, Kalifornia)
Kalifornijskie dziewczyny, facet
Chciałbym aby one wszystkie mogły by być 
kalifornijskimi dziewczynami
(Kalifornia)
Naprawdę życzyłbym sobie
abyście wszystkie mogły być
kalifornijskimi dziewczynami
(Kalifornia, yeah)
 
1 , 2 , 3

avatar

zobacz księgę gości

dopisz się do księgi